เพียวพร้อมจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ E20

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมนโยบายพลังงานทดแทนของรัฐ เพียวพร้อมให้บริการน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ที่สถานีบริการเพียวแล้ว โดยเริ่มจำหน่ายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และมีแผนขยายให้ครบทุกสาขาทั่วประเทศภายภายในสิ้นปี 2558 นี้ เพียงแค่ทุกครั้งที่คุณพบสัญลักษณ์ "เพียวแก๊สโซฮอล์ E20" ที่สถานีบริการน้ำมันเพียว ก็มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับ "น้ำมันคุณภาพมาตรฐานจากเพียว" อย่างแน่นอน