เพียวร่วมสนับสนุนงานเกษตรอีสานใต้

เมื่อวันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา เพียวได้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม "งานเกษตรอีสานใต้" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ภายใต้แนวคิด "ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไท้ กษัตริย์เกษตร" เพื่อเป็นการน้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริ มาเผยแพร่แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ให้นำไปใช้อย่างกว้างขวางในการประกอบอาชีพทางการเกษตรให้มีความมั่นคง พอเพียง พอใช้ ในครัวเรือนและชุมชน

และในปี 2558 นี้ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ของเพียว นิทรรศการเกษตรมีชีวิต สวนสัตว์มหาสนุก อาหารแปรรูปและเมนูพิเศษ ผลงานการสร้างสรรค์ของนักศึกษา กังหันลมปั่นไฟ พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร การแข่งขันจัดสวนถาด และจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากชุมชน พร้อมกับกิจกรรมการแสดงบนเวที โดยเพียวมีกิจกรรมเกมร่วมสนุกตอบคำถามลุ้นรางวัลซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชมงานด้วยดี