สถานีบริการน้ำมันเพียวจัดฝึกอบรม "การดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ"

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าเพียวเพลส รังสิตคลอง 2โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลนครรังสิตในช่วงเช้ารับการอบรมจากวิทยากร เรื่องทฤษฎีของการเกิดไฟการป้องกันและระงับสถานการณ์ฉุกเฉิน และช่วงบ่ายเป็นภาคปฏิบัติ โดยการจำลองเหตุการณ์การดับเพลิงที่ลุกไหม้จริงด้วยถังดับเพลิงชนิดต่างๆกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อฝีกอบรมพนักงานเพียว ให้ดูแลและสามารถควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันเพียว