บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด
ฝึกอบรมการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 5 ขั้นตอน " PURE New GEN"

โดย คุณกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร นำทีมฝึกอบรม
พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการสถานีบริการน้ำมัน เป็นผู้ฝึกสอน
ทบทวน การบริการอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อรักษามาตรฐานการบริการของสถานีบริการน้ำมันเพียวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สร้างความประทับใจให้ลูกค้าที่มาใช้บริการที่ปั๊มเพียว ด้วยปณิธานในปี 2560 นี้
"PURE New GEN"  ยิ้มแย้มแจ่มใส บริการฉับไว ใส่ใจความสะอาด มารยาทดีงาม
ในวันที่ 24 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สถานีบริการน้ำมันเพียว สาขาสะพานสูง (สัมมากร)