วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด และผู้ร่วมธุรกิจเพียว
ร่วมใจทำดีทอดผ้าป่าสามัคคี  รวมใจเป็นหนึ่งสรรสร้างทางถนน
ณ วัดวันทนียวิหาร ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

โดยมียอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 266,555 บาท
ทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ ขอบุญกุศล ที่ได้ทำ
ดลบันดาลให้ทุกท่านสำเร็จ และสมหวังทุกประการค่ะ